Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 31 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nieterminowe złożenie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową, której zarząd województwa udzielił dofinansowania z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji – art. 9 ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Jeżeli tak, to naruszenia jakich przepisów prawa materialnego dotyczy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?