Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 9 listopada 2016 r.

PYTANIE

Prowadzę jednoosobową działalność (PKPiR), w 2014 r. dokonałem sprzedaży, za którą po upływie terminu płatności nie została uregulowana należność. Następnie została wniesiona sprawa do sądu. W sierpniu 2015 r. wydano wyrok zaoczny, w którym zasądzono od dłużnika zwrot należności wraz z odsetkami i kosztami sądowymi. W dniu 8 września 2015 r. ww. wyrokowi została nadana klauzula wykonalności. W wyniku przeprowadzonych czynności wyjaśniających okazało się, iż dłużnik nie prowadzi już działalności. Z informacji uzyskanych od komornika okazało się, że w stosunku do dłużnika prowadzone są liczne egzekucje na wysokie kwoty, ponadto zajęcie rachunków bankowych i wierzytelności okazały się bezskuteczne. Nie ustalono żadnych składników majątku.

Czy zasadne jest zaliczenie do kosztów podatkowych należności z powyższej sprzedaży, która została zaliczona do przychodu w momencie dokonania sprzedaży?

W którym momencie ująć ww. koszt?

Czy można zaliczyć w koszty w kwocie brutto, skoro nie ma możliwości odzyskania VAT z tego powodu, że dłużnik nie jest już czynnym podatnikiem VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?