Czy nieściągalną wierzytelność można ująć w kosztach uzyskania przychodu? - OpenLEX

Czy nieściągalną wierzytelność można ująć w kosztach uzyskania przychodu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 27 czerwca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Posiadamy nieuregulowaną należność ze stycznia 2015 r. (zaliczoną do przychodów należnych) od firmy (osoby fizycznej), która pod koniec ubiegłego roku poinformowała nas, że zakończyła prowadzenie działalności gospodarczej ze względu na kłopoty finansowe i została wykreślona z CEiDG, lecz postara się w miarę możliwości zapłacić zaległą kwotę. Utworzono więc odpis aktualizujący w księgach rachunkowych, którego nie uwzględniono w rachunku podatkowym. Obecnie dłużnik nie odpowiada na wezwania do zapłaty, kwota zaległości nie jest znacząca (1950 zł netto) i w naszej ocenie istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że zapłata nie nastąpi.

Czy w powyższej sytuacji można uznać, że nieściągalność tej wierzytelności została uprawdopodobniona w świetle art. 23 ust. 3 PIT i zaliczyć ją do kosztów podatkowych bieżącego roku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX