Czy nieściągalną wierzytelność można ująć w kosztach na podstawie postanowienia o umorzeniu dochodzenia z prokuratury rejonowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 19 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca (KPIR, podatnik VAT czynny) wystawił 16.10.2017 r. fakturę sprzedaży dla polskiego kontrahenta na wyświadczona usługę transportową z terminem płatności 60 dni. Kontrahent nie uregulował zobowiązania. W dniu 30.12.2019 r. przedsiębiorca otrzymał postanowienie o umorzeniu dochodzenia z prokuratury rejonowej.

Czy przedsiębiorca ma możliwość zaliczenia do kosztów w PIT nieściągalne należności?

Jeżeli tak to w jakim okresie?

Kontrahent, dłużnik, po weryfikacji w bazie podmiotów zarejestrowanych jako czynny podatnik VAT widnieje na dzień bieżący jako wykreślony z rejestru czynnych podatników VAT z dniem 17.09.2018 r.

Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę w celu rozliczenia nieściągalności należności?

Czy postanowienie o umorzeniu dochodzenia jest podstawą do zrobienia ulgi na złe długi w PIT?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access