Czy nieruchomości stanowiące własność międzygminnego związku wodociągów i kanalizacji, powołanego w trybie przepisów rozdziału 7 u.s.g., podlegają zbyciu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nieruchomości stanowiące własność międzygminnego związku wodociągów i kanalizacji, powołanego w trybie przepisów 7 rozdziału ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, podlegają zbyciu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami?

Z końcem roku międzygminny związek wodociągów i kanalizacji ma zostać rozwiązany. W skład majątku wchodzą m.in. nieruchomości, które mają być zbyte.

Jaka procedura obowiązuje przy zbywaniu nieruchomości?

Do wykonywania zadań związku powołana została także sp. z o. o., na rzecz której wniesiono aport w postaci innych nieruchomości.

Jak sytuacja kształtuje się w tym przypadku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX