Czy nieruchomość zabudowana budynkami wspólnoty położona w bezpośrednim styku z drogą publiczną, lecz bez zjazdu, posiada... - OpenLEX

Czy nieruchomość zabudowana budynkami wspólnoty położona w bezpośrednim styku z drogą publiczną, lecz bez zjazdu, posiada dostęp do drogi publicznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 8 września 2021 r.
Autor odpowiedzi: Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2016 r.

PYTANIE

Właściciele lokali w budynku wystąpili z roszczeniem na podstawie art. 209a u.g.n. o zawarcie umowy przeniesieni własności części przyległej nieruchomości gruntowej, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej. Budynek wspólnoty wraz z budynkami innych wspólnot zlokalizowany jest przy drodze publicznej i stanowi zabudowę pierzejową. Nieruchomość zabudowana budynkiem potencjalnych nabywców położona jest w bezpośrednim styku z drogą publiczną, lecz bez wjazdu (wjazd od strony podwórka, przez nieruchomość gruntową przyległą).

Czy nieruchomość zabudowana budynkami wspólnoty położona w bezpośrednim styku z drogą publiczną, lecz bez zjazdu, posiada dostęp do drogi publicznej?

Czy można dokonać podziału nieruchomości przyległej w celu jej zbycia w wyniku realizacji roszczeń zgodnie z art. 209a u.g.n jeśli powstała w wyniku podziału działka nie będzie miała dostępu do drogi publicznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?