Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 22 października 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nieruchomość oznaczona jako Ls stanowiąca własność Skarbu Państwa i nieprzekazana w zarząd Lasom Państwowym podlega komunalizacji na rzecz gminy?

Gmina chce skomunalizować nieruchomość w celu realizacji zadań gminnych. Na nieruchomości znajduje się las. Jest tam również obiekt, który może stanowić zabytek (pozostałości grodu średniowiecznego). Obiekt nie został wpisany jeszcze do żadnego rejestru lub ewidencji zabytków. Informacja o grodzie nie jest jeszcze oficjalna i pytanie dotyczy w zasadzie jedynie nieruchomości leśnej. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów symbolem Ls na dzień 27 maja 1990 r. nieruchomość ta nie należała do przedsiębiorstwa państwowego lub jednostki organizacyjnej (tu Lasy Państwowe) wykonujących zadania o charakterze ogólnokrajowym lub ponadwojewódzkim.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację