Czy nieruchomość oddana nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste ulega przekształceniu? - OpenLEX

Czy nieruchomość oddana nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste ulega przekształceniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Słomka Kinga
Odpowiedzi udzielono: 31 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nieruchomość na podstawie decyzji wojewody została oddana nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste na podstawie art. 200 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) – dalej u.g.n. na rzecz przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe z 5.12.1990 r. Na nieruchomości posadowiony jest budynek mieszkalny.

Czy ta nieruchomość podlega przekształceniu, na podstawie ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2020 r. poz. 139) – dalej u.p.p.u.w. i czy jest zwolniona z opłat?

Jeżeli tak, to na jakiej podstawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX