Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 4 lutego 2014 r. wspólnicy spółki z o.o. podjęli uchwałę o likwidacji spółki. Proces likwidacyjny rozpoczął się z dniem 4 lutego 2014 r. i ma się zakończyć po 6 miesiącach. W bilansie otwarcia spółki z o.o. w likwidacji wykazane zostały rozliczenia międzyokresowe kosztów (koszty przeszłych okresów) dotyczące nabycia przez spółkę w okresie przed likwidacją domeny internetowej na dwa lata. Okres dwóch lat upłynąłby w 2015 r. Do tego czasu z pewnością spółka zostanie zlikwidowana.

Czy można zatem pozostałą niewpisaną w koszty część wydatków dotyczącą przyszłych okresów ująć w koszty uzyskania przychodów spółki z o.o. w likwidacji, czy też część kosztów przypadająca na okres po likwidacji spółki nie będzie stanowiła kosztów uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?