Czy niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych może w ramach umowy współpracy z podmiotem... - OpenLEX

Czy niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych może w ramach umowy współpracy z podmiotem zewnętrznym delegować na niego obowiązek doboru osób prowadzących zajęcia w placówce?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy Prawo oświatowe, może w ramach umowy współpracy z podmiotem zewnętrznym delegować na niego obowiązek doboru osób prowadzących zajęcia w placówce? Czy taka forma pośrednictwa w zapewnieniu kadry posiadającej kwalifikacje nie stanowi naruszenia par. 23 ust. 2 rozporządzenia MEN z 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX