Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 28 czerwca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Pater Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 3 czerwca 2020 r.

PYTANIE

Czy w związku z rozporządzeniami: Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii i Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późniejszymi zmianami, niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli posiadająca akredytację może obecnie realizować zamówione przez przedszkole, szkołę - szkolenia stacjonarne rad pedagogicznych w ich miejscu pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?