Czy nieprzestrzeganie przez pracownika procedury postępowania powypadkowego może przesądzać o nieuznaniu danego zdarzenia za... - OpenLEX

Czy nieprzestrzeganie przez pracownika procedury postępowania powypadkowego może przesądzać o nieuznaniu danego zdarzenia za wypadek przy pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W zakładzie pracy (kopalnia) istnieje procedura powypadkowa, w której widnieje zapis, że jeżeli stan poszkodowanego na to pozwala pracownik poszkodowany powinien udać się do ochrony w celu kontroli stanu trzeźwości, następnie do punktu pomocy doraźnej, a stamtąd na może być przewieziony na SOR. Nasza firma jest "podfirmą" kopalni i wykonuje dla niej prace pod ziemią. Pracownik pracował pod ziemią i podczas marszu pod szyb (czyli już wychodził z stanowiska pracy), potknął się o kamień kiedy poprawiał na ramieniu aparat ucieczkowy. Nie powiedział o tym kierownikowi, wyjechał i od razu pojechał na SOR - pomijając etapy całej procedury. Pracownik jest z nią zaznajomiony podpisem.

Czy taki wypadek można uznać jako wypadek przy pracy?

Czy zachowanie pracownika można uznać za rażące niedbalstwo?

Czy jeśli pracownik się nie poddał badaniu alkomatem, to w protokole powypadkowym można to stosownie opisać i czy wtedy należy się pracownikowi 80% świadczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX