Czy nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona w dwz dotyczy również sytuowania przydomowej oczyszczalni ścieków?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor złożył wniosek o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W decyzji o warunkach zabudowy, w załączniku graficznym określono nieprzekraczalną linię zabudowy 12 m od granicy sąsiedniej działki, która jest własnością Lasów Państwowych. Projektant zaprojektował do budynku przydomową oczyszczalnię ścieków przekraczając tą wyznaczoną w decyzji nieprzekraczalną linię zabudowy.

Czy to jest zgodne z decyzją o warunkach zabudowy?

Czy nieprzekraczalna linia zabudowy dotyczy również sytuowania przydomowej oczyszczalni ścieków?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX