Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Falkowska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 6 sierpnia 2015 r.

PYTANIE

Wykonawca w złożonej najtańszej ofercie błędnie skalkulował ofertę. Cena składała się z sumy 3 cen składowych, jednak suma tych cen składowych była wyższa o 8 groszy ceny ofertowej tj. wykonawca wpisał o 9 groszy niższą cenę ofertową niż powinien. Skala błędu jest znikoma, gdyż ceny ofertowe opiewały na kilka milionów zł. Zamawiający nie skorzystał z przysługującej mu poprawki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p., ale wezwał do wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 4 p.z.p.

Czy takie działanie zamawiającego jest prawidłowe?

Wykonawca w wyjaśnieniach opisał, że błąd wynikał z kalkulatora, który zaokrąglał ceny do 1 miejsca po przecinku i wysłał ponowną poprawną kalkulację ceny ofertowej.

Czy zamawiający może rozstrzygnąć przetarg zgodnie już z prawidłową wykalkulowaną ceną ofertową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?