Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 3 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 18 lipca 2017 r.

PYTANIE

W maju 2017 r. zgłosiła się kobieta z prośbą o udzielenie pomocy finansowej, ponieważ dostała wypowiedzenie z pracy i została bez dochodu. Do wywiadu zostały dołączone stosowne dokumenty potwierdzające sytuację materialną wymienionej kobiety, tj. świadectwo pracy, decyzję potwierdzającą zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy. W związku z powyższym kobiecie udzielona została pomoc w formie zasiłku okresowego na okres dwóch miesięcy, tj. maj i czerwiec 2017 r. w pełnej wysokości, tj. po 320 zł miesięcznie. W lipcu 2017 r. pracownik socjalny ponownie udał się w miejsce zamieszkania powyższej kobiety w celu ustalenia odpłatności za pobyt jej córki w pieczy zastępczej (wywiad na prośbę PCPR). Podczas przeprowadzania wywiadu kobieta poinformowała, że przebywa na zwolnieniu lekarskim do miesiąca marca 2017 r. i w miesiącu czerwcu otrzymała wyrównanie z ZUS za okres od marca do czerwca 2017 r. Jednocześnie decyzja o zarejestrowaniu w powiatowym urzędzie pracy została na wniosek kobiety uchylona. Podczas przeprowadzania pierwszego wywiadu środowiskowego, tj. w miesiącu maju 2017 r. kobieta nie poinformowała, że złożyła zwolnienie lekarskie u pracodawcy w czasie przebywania na wypowiedzeniu oraz, że trwa w tej sprawie postępowanie, ten fakt został przez nią zatajony.

Jakie powinno być stanowisko Ośrodka Pomocy Społecznej? Czy OPS powinien uznać to za świadczenie nienależnie pobrane i ubiegać się o jego zwrot? Jeśli tak, to w jakiej formie powinno się to odbyć, tzn. jaką dokumentację powinien przygotować OPS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?