Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 14 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kierownik pracowni chemicznej w laboratorium, w którym do analiz pod dygestorium wykorzystuje się około 180 odczynników niebezpiecznych, chce do pracy na stanowisko laboranta zatrudnić pracowników, którzy mają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim i umiarkowanym (niepełnosprawność dotyczy narządu wzroku w obydwu przypadkach). Praca jest wykonywana pod dygestorium przy wykorzystaniu przesłon szklanych oraz okularów typu gogle. Na tych stanowiskach jest również praca z monitorem ekranowym do 4 godzin.

Jakie szczególne wymagania powinny być spełnione w zakresie BHP dla tych pracowników?

Czy Kierownik może zatrudnić na ww. stanowisku w laboratorium chemicznym pracownika z niepełnosprawnością?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?