Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy niepełnoletnia matka (15 lat) może złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, świadczenia wychowawczego, świadczenia rodzicielskiego i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka?

Czy też w stosunku do dziecka musi zostać ustanowiony opiekun prawny i to opiekun prawny powinien składać wnioski na ww. świadczenia?

Kto składa wniosek na świadczenie rodzicielskie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację