Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 24 listopada 2018 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2014 r.

PYTANIE

Firma A rozważa możliwość zakupienia od firmy B pojazdu samochodowego na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Firma B jest właścicielem pojazdu. Pojazd jest kompletny, sprawny technicznie, zarejestrowany i ubezpieczony. W oparciu o umowę przekazania pojazdu na test firma B przekazała firmie A pojazd samochodowy w celu wykonania testów przydatności do prowadzonej działalności gospodarczej na okres 6 miesięcy. W umowie zastrzeżono, że pojazd przekazany jest jedynie w celu wykonania niezbędnych testów aby ocenić jego przydatność. Po ustalonym terminie testowania pojazd może być zakupiony przez firmę A, lub zwrócony firmie B. W dniu zwrotu pojazd musi być czysty wewnątrz i na zewnątrz oraz sprawny technicznie, w stanie nie gorszym niż wynikający z normalnego zużycia. W czasie trwania umowy obowiązuje zakaz palenia tytoniu w kabinie, a w razie stwierdzenia naruszenia zakazu firma A zostanie obciążona kosztami przywrócenia stanu pierwotnego - to jest między innymi prania tapicerki i mycia kabiny. W okresie testowania firma A jest zobowiązana do stosowania instrukcji obsługi pojazdu, wykonywania przeglądów i napraw gwarancyjnych wyłącznie w ASO prowadzonym prze firmę B. Firma A nie ponosi żadnych opłat za używanie pojazdu, ani nie ponosi żadnych kosztów zużycia elementów pojazdu związanych z jego normalnym użytkowaniem. W szczególności nie ponosi żadnych opłat za korzystanie z pojazdu na rzecz firmy B. Ponosi jedynie wszelkie koszty eksploatacyjne - paliwo, oleje, części zamienne itp.

Czy wobec braku opłaty za korzystanie z pojazdu (czynsz najmu itp.) powstaje po stronie firmy A przychód z nieodpłatnych świadczeń?

Jeśli tak, to jak powinien być ten przychód wyceniony?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?