Czy nieodpłatne świadczenie usługi monitoringu, jako forma rekompensaty za naruszenie postanowień umowy, należy potraktować jako nieodpłatne świadczenie usługi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 14 listopada 2005 r.

PYTANIE

Firma monitoruje systemy alarmowe. W związku z tym, iż nie zareagowała w określonym w umowie czasie na sygnał systemu, podjęto decyzję, że w ramach rekompensaty nie wystawimy faktury VAT za monitorowanie systemu alarmowego za bieżący miesiąc.

Czy mamy w tej sytuacji do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem usług? Jak w związku z tym powinna być zaewidencjonowana ta usługa?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access