Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 21 października 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy firmą farmaceutyczną. Na zlecenie spółki matki z siedzibą we Francji świadczymy usługi monitorowania i administrowania badań klinicznych. Badania te prowadzone są w różnych szpitalach na terenie całej Polski. Umowy zawarte między organizatorem badań (spółka z Francji będąca jednocześnie sponsorem) a szpitalami, w których prowadzone są badania stanowią, że leki do ich przeprowadzenia dostarczy sponsor i są to leki głównie jego produkcji. Jednakże zdarzają się przypadki, że do prawidłowego przeprowadzenia badań niezbędne są oprócz preparatów sponsora leki innych firm. W takich przypadkach preparaty te kupowane są przez naszą spółkę w Polsce w hurtowni farmaceutycznej i dostarczane do ośrodków badawczych. Przekazane leki podlegają ścisłej kontroli odnośnie ich wykorzystania, ewentualne nadwyżki są utylizowane. W konsekwencji szpital otrzymuje dokładnie taką ilość leku, jaka jest niezbędna do przeprowadzenia danego badania. Za świadczone przez nas usługi monitorowania badań co miesiąc wystawiamy fakturę dla spółki matki we Francji, zawierającą wszystkie koszty dotyczące realizacji i obsługi badań klinicznych z danego miesiąca (zawierają się w niej również koszty przekazanych szpitalom leków) marża. Cała usługa opodatkowana jest w miejscu siedziby usługobiorcy, czyli we Francji.

Czy nieodpłatne przekazanie szpitalom leków do przeprowadzania badań klinicznych przez naszą spółkę podlega opodatkowaniu VAT w świetle artykułu 7 ust. 1 i 2 u.p.t.u.?

Czy można taką czynność potraktować jako zużycie towarów w związku z wykonaniem zlecenia, co nie będzie powodowało obowiązku naliczania VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?