Czy nieodpłatne przekazanie realizacji umowy innemu podmiotowi skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w VAT? - OpenLEX

Czy nieodpłatne przekazanie realizacji umowy innemu podmiotowi skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtas Michał
Odpowiedzi udzielono: 17 sierpnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. zawarła umowę o wyprodukowanie maszyny, a następnie umowę z podwykonawcą (100% własności jedynego wspólnika spółki z o.o.) na wykonanie usługi. Spółka z o.o. otrzymywała zaliczki od zamawiającego, a następnie przekazywała je podwykonawcy w celu realizacji kontraktu. Otrzymywane zaliczki są księgowane na kontach 8 i 6 w obu firmach. Po realizacji częściowej kontraktu nastąpiła zmiana umowy pomiędzy zamawiającym, tj. zewnętrznym kontrahentem a firmą będąca dotychczas podwykonawcą - pominięto spółkę z o.o., która dotychczas wystawiła więcej faktur zaliczkowych za otrzymane wpłaty, a mniej wystawiła i wpłaciła pieniędzy dla podwykonawcy.

Czy w przedstawionym przypadku dochodzi do cesji praw i obowiązków wynikających z kontraktu? Czy podlega to opodatkowaniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?