Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 5 maja 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka akcyjna otrzymał od spółki z Grupy (z Niemiec) środek trwały. W księgach spółki przekazującej miał on wartość 0,00 euro (był całkowicie zamortyzowany) i za tyle też został przekazany/sprzedany. Spółka otrzymująca poniosła tylko koszty transportu (z Niemiec do Polski). Otrzymany środek został w Polsce wyceniony po cenie rynkowej. Dokumenty związane z tą transakcją, które zostały przygotowane to faktura VAT sprzedaży na wartość 0,00 euro. Urządzenie wkrótce zostanie przez polską spółkę przyjęte na stan środków trwałych i będzie używane, a tym samym amortyzowane.

Czy takie nieodpłatne otrzymanie rodzi skutki na gruncie VAT dla polskiej spółki, która otrzymała środek trwały?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?