Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 5 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nieobowiązujące już decyzje zatwierdzające programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz dotyczące ich wnioski podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?