Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 27 lutego 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Decyzją Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przyznano świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania pełnoletniego wychowanka pozostającego po osiągnięciu pełnoletniości w dotychczasowej rodzinie zastępczej. Pełnoletni wychowanek jest uczeniem policealnego studium, jednak jak wynika z informacji przesłanych przez ww. szkołę frekwencja na przestrzeni całego semestru wynosiła 0%. Ośrodek uchylił decyzję przyznającą pomoc wyjaśniając, iż sam fakt figurowania na liście słuchaczy nie jest jednoznaczny z kontynuowaniem i pobieraniem nauki i wstrzymał wypłatę pomocy od dnia 1 lutego 2016 r. W trakcie postępowania strona nie złożyła żadnych wyjaśnień i dowodów w sprawie.

Czy zasadnym jest ustalenie i żądanie zwrotu świadczenia od rodziny zastępczej uznając, iż było ono nienależnie pobrane w okresie kiedy frekwencja w szkole wynosiła 0%, tzn. od września 2015 r. do stycznia 2016 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?