Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należny zakwalifikować nieobecność pracownika w sytuacji, gdy ZUS w wyniku kontroli cofnął pracownikowi prawo do zasiłku chorobowego za cały okres orzeczonej niezdolności do pracy (tj. 2 tygodnie), ale nie unieważnił zwolnienia lekarskiego?

Powód - niezgodne z celem wykorzystanie zwolnienia (pracownik w okresie zwolnienia był przez 4 dni na wczasach).

Czy nieobecność w pracy w ww. okresie należy traktować jako usprawiedliwioną, czy nieusprawiedliwioną?

Czy można wszcząć z tego powodu postępowanie dyscyplinarne za naruszenie obowiązków członka korpusu służby cywilnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?