Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeden z kierowników chce rozwiązać umowę na czas nieokreślony. Pracownik ten zatrudniony jest na stanowisku sprzątaczki. W uzasadnieniu podaje brak staranności w wykonywaniu obowiązków oraz stałe szukanie pracownika po firmie (chowanie się po toaletach i pokojach), stałe rozmawianie przez telefon. Przełożony informuje, że wielokrotnie w obecności współpracowników na zebraniach zwracał uwagę odnośnie jakości pracy. Ponadto podaje, że wiele osób w firmie skarży się na jakość sprzątania. Na pracownika nie nałożono kary upomnienia lub nagany.

Czy są to wystarczające podstawy do wręczenia wypowiedzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?