Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klientka miała przyznany zasiłek stały wraz ze składką na ubezpieczenie zdrowotne jako osoba samotna bez dochodu. W maju br. zawarła związek małżeński, o czym OPS dowiedział się przypadkiem we wrześniu br. (nie od osoby zainteresowanej). Dochód na osobę w rodzinie przekroczył kryterium dochodowe, w związku z czym OPS zmienił decyzję ograniczając jej czas obowiązywania, nadając rygor natychmiastowej wykonalności. Klientka odwołała się od tej decyzji do SKO. Klientka może zostać zgłoszona przy emeryturze męża, o czym została poinformowana.

Zakładając, że decyzja będzie utrzymana w mocy i OPS wyda następną decyzją postanowienie o konieczności zwrotu świadczeń nienależnie pobranych - co należy zrobić ze składką na ubezpieczenie zdrowotne opłacaną przez OPS przy zasiłku stałym?

Czy wcześniejsze składki (od maja br.) należy skorygować w rozliczeniach z ZUS-em?

Co powinien zrobić OPS, jeśli na podstawie jego decyzji klientka leczyła się w okresie maj - wrzesień br., a teraz wstecznie skoryguje te uprawnienia, ubezpieczenie zdrowotne w tym przypadku jest ściśle związane z prawem do zasiłku stałego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?