Czy nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego można potrącić pełnoletniej osobie, która teraz pobiera świadczenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 24 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedstawiciel osoby uprawnionej miał stwierdzone nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Czy nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego można potrącić pełnoletniej osobie, która teraz pobiera świadczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX