Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 5 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka osiąga przychody z wynajmu nieruchomości. Wystawia faktury sprzedaży za najem. Jeden z kontrahentów w 2013 r. zapłacił dwukrotnie za fakturę. Kwota ta nie została zwrócona. Równolegle zostały wystawiane kolejne faktury - w kolejnych okresach, które najemca regulował.

Czy w takiej sytuacji spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy z tytułu przedawnienia zobowiązania (3 lata)?

Co jeśli spółka otrzymywała potwierdzenia sald od najemcy, czy wówczas przerywają one bieg okresu przedawnienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?