Czy nieletnia matka może pobierać świadczenie rodzicielskie, jeżeli jej dziecko ma ustalonego opiekuna prawnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nieletnia matka pobiera świadczenie rodzicielskie za zgodą jej przedstawiciela ustawowego.

Czy dalej może pobierać świadczenie rodzicielskie, jeżeli jej dziecko od miesiąca lutego ma ustalonego opiekuna prawnego - babcię?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access