Czy nielegalne użytkowanie obiektu ulega przedawnieniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 8 września 2016 r.

PYTANIE

Czy nielegalne użytkowanie obiektu (bez zawiadomienia organu/bez uzyskania pozwolenia na użytkowanie) ulega przedawnieniu?

Jeśli tak, to po jakim czasie?

Z jakich przepisów to wynika?

W jaki sposób pracownicy organu nadzoru budowlanego powinni przeprowadzić kontrolę obowiązkową w przypadku stwierdzenia, że obiekt jest użytkowany, a inwestor twierdzi, że użytkuje obiekt?

Czy wykroczenia, o których mowa w art. 91-93 pr. bud. ulegają przedawnieniu?

Jeżeli tak, to po jakim czasie?

W jaki sposób prawidłowo odliczyć czas od popełnienia ww. wykroczenia?

Z jakich przepisów to wynika?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access