Czy niebędący bankiem nabywca wierzytelności bankowej, zabezpieczonej hipoteką przymusową uzyskaną w oparciu o wystawiony przeciwko właścicielowi nieruchomości bankowy tytuł egzekucyjny, nabędzie wierzytelność wraz z przedmiotową hipoteką przymusową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieżuński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 7 października 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy niebędący bankiem nabywca wierzytelności bankowej, zabezpieczonej hipoteką przymusową uzyskaną w oparciu o wystawiony przeciwko właścicielowi nieruchomości bankowy tytuł egzekucyjny (opatrzony klauzulą wykonalności), nabędzie wierzytelność wraz z przedmiotową hipoteką przymusową (tzn. czy zostanie wpisany w księdze wieczystej jako nowy wierzyciel hipoteczny w oparciu o samą umowę cesji zawartą z bankiem w odpowiedniej formie)?

Wątpliwości budzi fakt wpisu hipoteki przymusowej na rzecz banku (a zarazem cedenta) w oparciu o BTE opatrzony klauzulą wykonalności, zaś - jak wiadomo - nabywca wierzytelności nie może wykorzystać przedmiotowego tytułu wykonawczego w postępowaniu egzekucyjnym przeciwko dłużnikowi (musi uzyskać "własny" tytuł egzekucyjny, a następnie wykonawczy, ponieważ nie jest bankiem).

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access