Czy nie używanie konta 490 i nie wykazywanie żadnych transakcji w pozycji "Zmiana stanu produktów" w rachunku zysków i strat... - OpenLEX

Czy nie używanie konta 490 i nie wykazywanie żadnych transakcji w pozycji "Zmiana stanu produktów" w rachunku zysków i strat jest niezgodne z nadrzędnymi zasadami rachunkowości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 16 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nie używanie konta 490 i nie wykazywanie żadnych transakcji w pozycji "Zmiana stanu produktów" (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna") w rachunku zysków i strat jest niezgodne z nadrzędnymi zasadami rachunkowości?

Pytam w kontekście jednostki małej, produkcyjno-handlowej, sporządzającej porównawczą wersję rachunku zysku i strat i nie księgującą na "piątkach". Współmierność kosztów i przychodów jest w spółce zachowana ale bez używania konta 490.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX