Czy nie ponosi się opłaty za usługi wodne, jeżeli tereny utwardzone posiadają system kanalizacji wód opadowych i wody te są odprowadzane do cieku poprzez odpowiednie wyloty lub zrzucane do kanalizacji miejskiej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zwracamy się z pytaniem odnośnie opłat za usługi wodne.

Czy jeśli tereny utwardzone posiadają system kanalizacji wód opadowych i wody te są odprowadzane do cieku poprzez odpowiednie wyloty lub zrzucane do kanalizacji miejskiej (zgodnie z odpowiednimi pozwoleniami wodnoprawnymi), to wówczas nie ponosi się opłaty za usługi wodne?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access