Czy nie będąc rolnikiem Prezes Zarządu Spółki X powinien uzyskać zgodę na usunięcie ponad 1000 drzew z terenu działki oznaczonej w planie jako R i Lz?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 lipca 2021 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2019 r.

PYTANIE

Prezes Zarządu Spółki Z złożył wniosek na usunięcie ponad 1000 drzew z terenu swojej działki (oznaczenie w planie R i Lz) w tym również okazałe dęby i brzozy. Jako przyczynę usunięcia drzew podano - rekultywacja terenu i przywrócenie do produkcji rolniczej.

Czy nie będąc rolnikiem Inwestor powinien otrzymać zgodę na usunięcie drzew?

Czy jest ona wymagana?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX