Czy NFZ ma obowiązek zapłacić podmiotowi leczniczemu za udzielnie świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych w poradni chirurgicznej pacjentowi, który zgłosi się do poradni z urazem bez skierowania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Twarowski Adam
Odpowiedzi udzielono: 20 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy NFZ ma obowiązek zapłacić podmiotowi leczniczemu za udzielnie świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych w poradni chirurgicznej pacjentowi, który zgłosi się do poradni z urazem (tryb nagły) bez skierowania? Przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej przewidują udzielanie świadczeń zdrowotnych specjalistycznych bez skierowania w trybie nagłym, ale NFZ nie chce płacić za takie świadczenia uzasadniając to błędem w rozliczeniach typu brak skierowania. Czy NFZ ma prawo odmówić wypłaty wynagrodzenia za takie świadczenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX