Czy negatywna opinia względem projektu, w przypadku gdy jest on zgodny z decyzją o warunkach zabudowy może skutkować odmową udzielenia pozwolenia na budowę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz
Odpowiedzi udzielono: 2 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestycja znajduje się na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (na terenie którego obowiązują zakazy i nakazy określone w uchwale nr 147/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 27.04.2011 r. w sprawie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Dz.U.Woj.Pom. z 2011 r. Nr 66 poz. 1462).

Czy negatywna opinia względem projektu, w przypadku gdy jest on zgodny z decyzją o warunkach zabudowy (sporny jest rodzaj dachu) może skutkować odmową udzielenia pozwolenia na budowę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX