Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 11 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy negatywna opinia WIOŚ z kontroli zakładu podczas postępowania w sprawie dostosowania zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów (na podstawie art. 14 ustawy o zmianie ustawy o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592) - dalej u.z.u.o.) także skutkuje cofnięciem decyzji na podstawie art. 14 ust. 8 u.z.u.o.?

W odpowiedzi na pytanie - QA 1207046 z dnia 25 marca 2019 r. wskazano, że cofnięcie zezwolenia następuje w wyniku odmowy zmiany decyzji na podstawie art. 14 ust. 8 u.z.u.o., co może nastąpić w wyniku negatywnej opinii komendanta powiatowego PSP albo WIOŚ. Z kolei sam art. 14 ust. 8 u.z.u.o. jako możliwe przyczyny odmowy wymienia tylko art. 41a ust. 4a tej ustawy (wskazujący opinię komendanta PSP jako możliwą przyczynę odmowy, nie wskazuje art. 41a ust. 4) nie odnosząc cię do opinii WIOŚ.

Czy w takim razie organ postąpi prawidłowo, jeśli w razie negatywnej opinii WIOŚ odmówi zmiany zezwolenia i cofnie decyzję?

Czy samo wykazanie, że zakład działa niezgodnie z przepisami prawa (na przykład mieści się w budynku, który jest samowolą budowlaną) także powołując się na art. 46 ust. 1 pkt 3 u.o. może skutkować odmową zmiany zezwolenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?