Czy naziemny zbiornik na gaz płynny do ogrzewania budynku jednorodzinnego może wykraczać poza nieprzekraczalną linię zabudowy określoną w decyzji o warunkach zabudowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sokołowska Marianna
Odpowiedzi udzielono: 20 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy naziemny zbiornik na gaz płynny do ogrzewania budynku jednorodzinnego może wykraczać poza nieprzekraczalną linię zabudowy określoną w decyzji o warunkach zabudowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX