Nowość Czy nauka gry na instrumentach muzycznych korzysta ze zwolnienia z ewidencjonowania za pośrednictwem kasy rejestrującej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której uzyskuje przychody z : 1. lekcji nauki na instrumentach muzycznych - faktura + przelew (osoby indywidualne) 2. z koncertów - faktura + przelew - na rzecz urzędu gminy 3. na rzecz urzędu gminy prowadzi lekcje muzyczne w domu kultury - faktura +przelew 4. sprzedaje sprzęt muzyczny - faktura +przelew - osoby nieprowadzące działalności gospodarczej 5. sprzedaje przez aplikację muzyczną akordy muzyczne - faktura +przelew. Lekcji udziela samodzielnie i za pośrednictwem osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Czy uzyskiwane przychody po przekroczeniu kwoty 200 000 zł, należy opodatkować VAT? Jaką stawką VAT? Czy nauka gry na instrumentach muzycznych korzysta ze zwolnienia z ewidencjonowania za pośrednictwem kasy rejestrującej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX