Czy nauczycielowi zatrudnionemu za zgodą kuratora oświaty nieposiadającemu przygotowania pedagogicznego i resocjalizacji wymaganej w naszej opiekuńczo-wychowawczej placówce należy się dodatek wiejski?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 18 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczycielowi zatrudnionemu za zgodą kuratora oświaty nieposiadającemu przygotowania pedagogicznego i resocjalizacji wymaganej w naszej opiekuńczo-wychowawczej placówce należy się dodatek wiejski i za trudne warunki pracy tak jak pozostałym pracownikom pedagogicznym naszej placówki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX