Czy nauczycielowi zatrudnionemu w poradni psychologiczno-pedagogicznej w ramach projektu współfinansowanego z funduszy UE przysługuje świadczenie z ZFŚS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 26 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczycielowi zatrudnionemu w poradni psychologiczno-pedagogicznej w ramach projektu współfinansowanego z funduszy UE w myśl art. 7e ustawy o systemie oświaty, w kontekście art. 35a Karta Nauczyciela, art.30 ust.1 Karta Nauczyciela, art. 35 Karta Nauczyciela przysługują dodatki: motywacyjny, za pracę w trudnych warunkach, nagrody jubileuszowej oraz świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych? Osoba została zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony przez dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej na stanowisku pedagog – doradca zawodowy. Zatrudnienia dokonano w ramach projektu współfinansowanego z funduszy UE. W ramach umowy ustalono stawkę wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatek stażowy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX