Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 13 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy można uzupełnić etat godzinami, które realizuje za zgodą kuratora oświaty ze względu na brak kwalifikacji do nauczania platyki, muzyki i techniki?

Na godziny zajęć bez kwalifikacji zawarto z nauczycielem odrębną umowę o pracę na 7/18 etatu - do celów płacowych nauczyciel stażysta.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?