Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 4 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczyciel zatrudniony w szkole podstawowej w wymiarze 13 godzin może otrzymać urlop bezpłatny na podstawie art. 68 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191) - dalej KN, czy z art. 174 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., czy może wcale skoro KN zezwala na udzielanie takiego urlopu tylko nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?