Czy nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 5 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik od 2017 roku pracował w szkole do dnia 31 stycznia 2021 r. po czym od 1.02.2021 r. został przeniesiony do pracy w przedszkolu (umowa na czas nieokreślony), gdzie przepracował do 4 września 2021 r. Od 5 września został zatrudniony na czas nieokreślony w szkole na 1/2 etatu oraz jednocześnie w przedszkolu (również na 1/2 etatu) na zastępstwo do dnia 21 listopada 2021 roku. Po ustaniu stosunku pracy w przedszkolu z dniem 22.11.2021 r. został zatrudniony w drugiej szkole również 1/2 etatu na czas nieokreślony. Nadmieniam, że wszystkie placówki podlegają pod jeden organ prowadzący. Za jaki okres będzie przysługiwało pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie roczne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX