Czy nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo od września do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych należy wypłacić ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 5 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1. Czy nauczycielowi placówki feryjnej zatrudnionemu na zastępstwo od 21 września 2022 r. do 23 czerwca 2023 r. należy wypłacić ekwiwalent pieniężny za urlop w związku z rozwiązaniem stosunku pracy? Jeżeli tak to za ile dni? 2. Czy nauczycielce należy wypłacić ekwiwalent pieniężny w związku z rozwiązaniem stosunki pracy jeżeli nauczyciel był zatrudniony w placówce feryjnej do dnia 29 stycznia 2023 r. i przeszedł na emeryturę. Od dnia 1 lutego 2023 r. dyrektor ponownie zatrudnił nauczyciela do 30 czerwca 2023 r. Nauczyciel w trakcie pierwszego zatrudnienia do 29 stycznia 2023 r. wykorzystał 2 tygodnie urlopu w czasie ferii zimowych. 3. Czy nauczycielowi placówki feryjnej zatrudnionemu na zastępstwo od 1 września do 30 czerwca 2023 r. należy wypłacić ekwiwalent za urlop w związku z rozwiązaniem stosunku pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX