Czy nauczycielowi zatrudnionemu na czas określony przysługuje świadczenie na start?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 5 września 2023 r.
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2023 r.

PYTANIE

W dniu 27 lutego 2023 roku dyrektor szkoły zatrudnił nauczyciela zajęć świetlicowych na podstawie umowy na czas określony - zastępstwo nie dłużej niż do końca zajęć dydaktyczno-wychowawczych tj. do 23 czerwca 2023 r. dla tego pracownika jest to pierwsza praca w zawodzie nauczyciela. Czy nauczycielowi temu przysługuje zgodnie z art. 53a ustawy Karta Nauczyciela prawo do "świadczenia na start", które powinno być wypłacone w terminie 30 dni od dnia, w którym nauczyciel rozpoczął odbywanie przygotowania do zawodu nauczyciela bez względu na czas trwania stosunku zatrudnienia, czy świadczenie to jest wypłacane w terminie do dnia 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX