Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 6 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku ze zmianą przepisów od 1.09.2018 r. dotyczących pensum łączonego (art. 42 ust. 5c ustawy KN) nauczyciel realizujący godziny na stanowiskach o różnym tygodniowym wymiarze godzin zajęć ma pensum łączone. Czy pensum łączone powinno być w przypadku: nauczyciel realizuje: 18 godzin w edukacji wczesnoszkolnej, 1 godz. do dyspozycji dyrektora, 8 godzin zajęć świetlicy, 2 godziny zajęć logopedycznych - czyli 18/18 + 1/18 + 8/26 + 2/22. W przypadku połączenia pensum wychodzi mu 20 godzin w obowiązującym pensum - czy jest to poprawne? Wątpliwość nasuwa fakt, że nauczyciel ma pełny etat zajęć dydaktycznych (18/18-EW) - czy pozostałe godziny realizowane ponad etat nie powinny być godzinami ponadwymiarowymi liczonymi z pensum 18/18 ponieważ nauczyciel ma taki przydział godzin. Należy dodać, że wyraził zgodę na realizację dodatkowych godzin.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację