Czy nauczycielowi zatrudnionemu na 1/2 etatu można powierzyć dodatkowo zastępstwo za innego nauczyciela?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 24 kwietnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielowi zatrudnionemu na 1/2 etatu, pracującemu w tygodniu 4 dni, powierzono dodatkowo zastępstwo za innego nauczyciela (urlop macierzyński) w wymiarze 1/2 etatu. Teraz ma pełny wymiar etatu.

Czy w tej sytuacji może ten nauczyciel nadal pracować tylko 4 dni w tygodniu?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access