Czy nauczycielowi, z którym rozwiązano stosunek pracy w połowie lutego przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 8 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z nauczycielem zatrudnionym od 01.09.2020 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony rozwiązano umowę na mocy porozumienia stron z dniem 16.02.2023 r. Czy ww. nauczycielowi przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy? Jeśli tak, to w jakim wymiarze?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX